Schrijven

De Duurzaamheidsrapporteurs gaan aan de slag met de verzamelde data, we nemen interviews af met inhoudsdeskundigen en stakeholders en we werken de informatie uit tot een duidelijk en transparant verslag, volgens de laatste rapportageverplichtingen zoals de CSRD.

Meer weten?

Ontwerpen

Aan de hand van de huisstijl van uw organisatie ontwerpen we uw jaarverslag. We zorgen voor de juiste infographics en grafieken, op de juiste plek. Vorm en inhoud smelten samen.

Meer weten?

Publiceren

Uw jaarverslag wordt online en beveiligd gepubliceerd, en is beschikbaar in elektronisch (XHTML) format. De Duurzaamheidsrapporteurs zetten standaard templates in waar het kan, en zorgen voor maatwerk waar het moet. Zo houden we het budget scherp en het resultaat uniek.

Meer weten?

Maak uw organisatie klaar voor de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)

In de komende jaren wordt veel van uw onderneming gevraagd. De nieuwe Europese richtlijn, de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) verplicht een grote groep bedrijven vanaf 2025 om te rapporteren over duurzaamheid.

Mogelijk bent u al goed op weg. Maar hoogstwaarschijnlijk vraagt de nieuwe wet om extra inspanningen voor uw jaarverslag. Het is verstandig uw organisatie nu al klaar te stomen voor deze nieuwe richtlijn. We helpen graag, pragmatisch, en met de juiste expertise. Bekijk of ook uw organisatie onder deze nieuwe regelgeving valt.

Lees meer

“Als wij niets doen, zitten er straks mensen in de kou.” Voor de energiezekerheid van Nederland was het in 2022 noodzakelijk om de gasopslagen voor de winter tot minimaal 70% te vullen. EBN pakte op verzoek van de regering deze uitdaging op.

Bekijk

"Duurzaamheid is een belangrijk thema geweest in 2022. Het afgelopen jaar hebben we twaalf organisatoren uitgedaagd om drie jaar lang te experimenteren met verduurzamingsmaatregelen."

Bekijk

Wat gaat er de komende jaren veranderen op het gebied van jaarverslaggeving?

De CSRD, wat is dat eigenlijk?

De CSRD staat voor de Corporate Sustainable Reporting Directive. Dit is nieuwe Europese wetgeving die een grote groep bedrijven verplicht om te transparant te zijn over duurzame prestaties en resultaten. En over de impact op mens en milieu.

De CSRD moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheid. De richtlijn is gekoppeld aan de EU Green Deal. Die is erop gericht om Europa en de Europese bedrijven bij te laten dragen aan het het behalen van de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord.

 

Gaat de CSRD voor mijn organisatie gelden?

De CSRD geldt voor bedrijven met:

 • Meer dan 250 medewerkers.
 • Meer dan 40 miljoen omzet en/of
 • Meer dan 20 miljoen op de balans

Welke onderdelen zijn volgens de CSRD verplicht in het jaarverslag?

 • Voor het jaarverslag geldt het principe van dubbele materialiteit. Dat betekent dat via stakeholders wordt onderzocht wat de meest materiële thema’s voor een onderneming zijn om over te rapporteren. Het dubbele zit hem in het perspectief van hoe je ernaar kijkt. Met aan de ene kant: welke impact heeft een onderneming op de wereld? En aan de andere kant, welke impact hebben alle duurzame ontwikkelingen in de wereld op de toekomstbestendigheid van de organisatie?
 • Het is ook belangrijk te rapporteren over de langetermijndoelstellingen van het bedrijf rond duurzaamheid, en de voortgang op de doelstellingen.
 • Het is ook verplicht het jaarverslag te laten controleren door een onafhankelijk accountant. En beschikbaar te maken in elektronisch (XHTML) format.

 

Welke thema's komen in het jaarverslag aan bod?

Het gaat in het jaarverslag over duurzaamheid, sociale impact en governance:

Duurzaamheid

 • Tegengaan van klimaatverandering
 • Omgaan met klimaatverandering
 • Watergebruik
 • Grondstoffengebruik en de circulaire economie
 • Vervuiling
 • Biodiversiteit en ecosystemen

Sociaal

 • Gelijke kansen voor iedereen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Mensenrechten

Governance

 • Rol van het bestuur en toezichthoudende organen met betrekking tot duurzaamheid
 • bedrijfsethiek en bedrijfscultuur
 • Politieke betrokkenheid
 • Omgaan met stakeholders
 • Interne controle- en risicobeheersystemen van de onderneming

Waarom rapporteren over duurzaamheid in uw jaarverslag?

 • Uw organisatie is compliant met wet- en regelgeving
 • Transparantie over uw duurzame resultaten stimuleert duurzaam ondernemen
 • Een duurzame onderneming is een toekomstbestendige onderneming
 • Uw organisatie is weerbaar en beter in staat in te spelen op klimaatrisico’s
 • Uw organisatie draagt bij aan het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen
 • Een duurzaam jaarverslag helpt om uw eerlijke duurzame verhaal te vertellen
 • Een duurzame organisatie is aantrekkelijk voor potentiële werknemers
 • Duurzaam ondernemen is kostenefficiënt ondernemen

Over ons

De Duurzaamheidsrapporteurs zijn:

Matthijs Timmers

Bureau Goed Verhaal
Bedrijfsjournalist met duurzaamheid als aandachtsgebied.

Tymen Cieraad

Buro Goedwijs
Vormbedenker en -gever voor organisaties die ertoe doen.

Peter Schoonenberg

PMS 72
Maker en bedenker van websites en digitale publicaties.