CSRD

De Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) is de nieuwe Europese richtlijn die een grote groep bedrijven vanaf 2025 verplicht te rapporteren over niet-financiële onderwerpen.

Het is verstandig om uw organisatie de komende jaren al klaar te stomen voor deze nieuwe richtlijn. Dat kan bijvoorbeeld met het optuigen van een informatieverzamelingsproces. En met het maken van een eerste geïntegreerd of duurzaamheidsverslag.

De CSRD gaat gelden voor bedrijven met een omvang van meer dan 250 medewerkers, een omzet van minimaal 40 miljoen en/of met 20 miljoen op de balans. Transparantie over duurzaamheid gebeurt via het jaarverslag, maar de CSRD vraagt natuurlijk meer. De CSRD vraagt om een strategische visie op het thema en een duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer